تبلیغات
كلاغ پر ، عشق پر - شكوایه
دوشنبه 8 اسفند 1390

شكوایه

   نوشته شده توسط: پسر یخی    

شروع میكنم به یاد حق ، شاید امین هنوز خدایی به یادت هست

منتظر باش به قول هیچكس یه روز خوب بیاد ، بچه كه بودم داشتم روزای خوب زیاد

خسته شدم از بس دروغ شنیدم ، همیشه میخواستم دمه غروب بمیرم

ورقای دفترم دیگه پر شده ،‌ خدا بیدار شو آره دیگه صبح شده

پاتو رو زمین نزار كه زیرش سسته ، عاشقی كه واسه خیانت عشقشو كشته

واسه هر لحظه نفسم داره قطع میشه ، دله تو هم مثله منه ، می دونم پر تركشه

روی كاغذ  قـلـــم داره حرفامو میكشه ، روزی میاد كورش كبیرم نفس میكشه

به امید آزادی پرنده از قفس ، داره زنده میشه كورش با شعرام هر نفس